پروپوزال آماده رشته مدیریت درس روش تحقیق ارشد و دکتری

مطالعه ای بر ارتباط شاخص های ریسک ورشکستگی و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در حسابداری (مطالعه موردی: شرکت های بورس تهران)

محافظه کاری به صورت بدبینی بیشتر برای شناسایی سودها در مقایسه با زیان ها، تعریف می شود. این باعث شناسایی سریع ضررها در مقایسه با سودها می شود و حاصل، کاهش ارزش دارایی های خالص است. وجود رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی در...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و محیط سازمان با بهره وری شغلی کارمندان

این پروپوزال که برای پایان نامه ای تحت همین عنوان نگاشته شده است به ارزیابی نقش یادگیری و جو سازمانی روی توانمندسازی و بهره وری شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی می پردازد. در این پروپوزال از منابع مختلف داخلی و خارجی استفاده شده و پژوهشگر...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال رویکردهای مدیریت سرمایه در گردش و نقش آن در شاخص های ریسک

این پروپوزال به صورت کلی به بحث در زمینه سرمایه در گردش و نقش شاخص های مرتبط با مدیریت ریسک پرداخته و برای پایان نامه ای با همین عنوان آماده شده است. منابع جدید و معتبر زیادی در این پروپوزال مورد استفاده قرار گرفته و...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی کارمندان

در این پروپوزال به بررسی شاخص های رهبری اخلاقی و تاثیر آن در بهبود تعهد سازمانی کارکنان با تمرکز بر شعبات بانک ملی در تهران پرداخته شده است. این طرح آماده برای پایان نامه ای تحت همین عنوان نگاشته شده و منابع جدید فارسی و...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر شاخص های بهبود توریسم روستایی و جذب گردشگر

هدف اصلی این پروپوزال، بررسی شاخص ها و چارچوب های دخیل در پیشبرد گردشگری روستایی و جذب گردشگر بیشتر با تمرکز بر شهرستان نیر در توابع استان اردبیل بوده است. در نگارش این پروپوزال از منابع فارسی و انگلیسی معتبر و جدیدی استفاده شده و...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ساختارهای دخیل در پیشبرد گردشگری پزشکی

در این پروپوزال آماده به بررسی شاخص های موثر بر بهبود گردشگری درمانی و پزشکی با مطالعه ای موردی در شهر مشهد مقدس پرداخته شده است. گردشگری درمانی یکی از زیرشاخه های گردشگری سلامت می باشد و مقالات داخلی و خارجی زیادی به بحث در...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال یک ارزیابی در زمینه شاخص های مدیریت دانش و نقش آن در هوش سازمانی

نقش چارچوب های مدیریت دانش و ساختارهای هوش سازمانی در بهبود عملکرد، موضوعی که در بسیاری از پژوهش های مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی مورد توجه قرار گرفته و در این پروپوزال آماده نیز به آن پرداخته شده است. محققین داخلی و خارجی زیادی به...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال یک بررسی از ارتباط میان سرویس های بانکداری اینترنتی با شاخص های رضایت مشتریان

بانکداری اینترنتی موضوعی جدید در صنعت بانکداری بوده و در این پروپوزال به بررسی رابطه آن با رضایت مشتریان و رویکردهای بهبود آن پرداخته شده است. این پروپوزال برای پایان نامه ای تحت همین عنوان آماده شده و در نگارش آن از جدیدترین منابع داخلی...

3 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط عدالت سازمانی و بهره وری کارمندان با در نظر گرفتن رضایت شغلی

این پروپوزال به بررسی نقش عدالت درون سازمانی و بازدهی کارکنان با توجه به رضایت شغلی پرداخته است و برای پایان نامه ای تحت این عنوان نگاشته شده است. در قسمت روش تحقیق این پروپوزال، شرح دقیقی از رویکردهای اتخاذ شده پژوهشی با در نظر...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط میان شاخص های رهبری تحول گرا و چارچوب های مدیریت دانش

در این پروپوزال به بررسی مشخصه های رهبری تحول گرا و ارتباط آن با مدیریت دانش پرداخته شده است. این پژوهش برای پایان نامه ای تحت همین عنوان انجام شده و شامل شرح کاملی از اهداف و متغیرهای مورد بررسی در قالب مدلی مفهومی می...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴