پروپوزال آماده حسابداری درس روش تحقیق ارشد و دکتری

دانلود پروپوزال ارتباط بین هموارسازی سود و نبود تقارن اطلاعاتی در گردش زندگی شرکت های بورس اوراق

امروزه یکی از مهمترین منابعی که منجر به پیشرفت سازمان یا سود کلان شرکت ها می گردد، منابع اطلاعاتی می باشد. همیشه وجود اطلاعات می تواند موفقیت روز افزون یک سازمان را تامین نماید. گاهی مطالعات علمی نشان می دهد که انتخاب روش و یا...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها

در این پروپوزال آماده به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت روی اجتناب از پرداخت مالیات پرداخته شده است. ممانعت از مالیات موضوع مورد بحث بسیاری مقالات جدید بوده و محققین زیادی به مطالعه در زمینه آن پرداخته اند و در نتیجه مقالات متعددی در این...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط میان محافظه کاری و بازده کوتاه مدت عرضه اولیه سهام

این پروپوزال به بررسی مفهوم محافظه کاری در حسابداری و بازده عرضه اولیه سهام (IPO) پرداخته و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان آماده شده است. منابع داخلی و خارجی زیادی به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این پروپوزال نیز به گوشه...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر مولفه های کیفیت افشا و اطلاعات نامتقارن

این پروپوزال به بررسی موضوع شاخص های کیفیت افشا در حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان آماده شده است. استانداردهای کلی پروپوزال نویسی از قبلی مدل مفهومی، جامعه آماری، روش گردآوری نمونه ها و ابزارهای پژوهشی...

6 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارتباط حرفه ای بودن متخصصین و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

در این پروپوزال به بررسی نقش میزان حرفه ای بودن کارشناسان روی بهره وری و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual fund) پرداخته شده است. مقالات متعددی به بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک پرداخته اند و در نگارش این پروپوزال نیز از...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
مطالعه ای بر تاثیر چارچوب های محافظه کاری حسابداری بر سرمایه گذاری های سازمانی

محافظه کاری یکی از مشخصات مشهود گزارشگری مالی است که با نظریه و اجرای حسابداری در مدت زمان طولانی ترکیب شده است. یک سری از پژوهشگران، محافظه کاری را به این صورت تعریف کرده اند: «پیش بینی سود صفر، اما پیش بینی همه ضررها». در...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
رزیابی ارتباط بین گردش نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش شرکت

صورت های گردش نقدی، سابقه ای طولانی به عنوان افشاهای صورت مالی اجباری داشته اند و جایگزین صورت های گردش نقدی وجوه شده اند. فایده چنین افشاهایی با توجه به یکی از اهداف اصلی صورت های مالی- فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی جریان های...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال تاثیر اطلاعات نامتقارن روی هزینه حقوق مالکان سهام

پژوهشگرانی که به مطالعه روی عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته اند بر این باورند که یک سری مزایای اقتصادی نیز برای آن وجود دارد. رشد اطلاعات نامتقارن، پیامد مطلوبی از یک اقتصاد بازاری است. با متخصص تر شدن و بهره ورتر شدن کارکنان در زمینه کاری...

4 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
بررسی نقش مشخصه های شرکتی در مدیریت سود با در نظر گرفتن جریان دارایی ها و حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص برابر است با میزان تولید درآمد یا سود به صورت درصدی از درآمد ناخالص. حاشیه سود خالص، نسبت سودهای خالص به درآمدهای ناخالص برای یک شرکت یا بخش کسب و کار است. حاشیه سود خالص، معمولاً به صورت درصد بیان می شود...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط سود لحظه ای با اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه ایران

عدم تقارن اطلاعاتی عبارت از نامتوازنی اطلاعات دو طرف مذاکره کننده در در مورد جزئیات و فاکتورهای دخیل در یک معامله می باشد. معمولا این نامتوازنی بدین معنی است که فرد دارای اطلاعات بیشتر نسبت به طرف مقابل، مزیت رقابتی بیشتری دارد. عدم تقارن اطلاعاتی...

5 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴