دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط مشخصه های شخصیتی با اعتیاد به بازی های کامپیوتری

این پروپوزال به بررسی یکی از شایع ترین مسائل امروزه یعنی اعتیاد نوجوانان و جوانان به بازی های کامپیوتری و ویدئویی پرداخته و تاثیر عوامل مختلف از جمله ویژگی های شخصیتی یک فرد را روی آن مورد مطالعه قرار داده است. موضوع اعتیاد به بازی های کامپیوتری توسط یک سری از محققین و روانشناسان و جامعه پزشکی در قالب یک عادت رفتاری در استفاده اجباری یا اختیاری بیش از حد از بازی های کامپیوتری مطرح شد که این موضوع می تواند زندگی روزمره یک شخص را تحت تاثیرات مخربی قرار دهد. این تاثیرات می تواند شامل انزوای اجتماعی، اختلالات روانی و کاهش تمرکز در زندگی واقعی یک فرد باشد. این اعتیاد می تواند تاثیرات زیادی را به خصوص روی زندگی واقعی نوجوانان و جوانان داشته باشد و رفتارهای تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. یک فرد معتاد به بازی کامپیوتری معمولا خود را از جمع دوستان و خانواده جدا می کند، مسئولیت های مهم زندگی خود را نادیده می گیرد و تنها چیزی که برای وی اهمیت می یابد، کسب امتیازات و دستاوردهای بیشتر در محیط مجازی یک بازی می شود.

این پروپوزال نیز که برای مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آماده شده به بررسی این معضل اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان پرداخته است. ساختارهای کلی و استاندارد پروپوزال نویسی از جمله ارائه روش تحقیق، بررسی متغیرها در قالب مدل مفهومی، ابزارهای پژوهشی، ارائه جنبه های نوآورانه و بررسی جامعه آماری در این محصول رعایت شده اند و دانشجو می تواند با مطالعه این پروپوزال، با این چارچوب ها آشنا شده و موضوع مشابه و مناسبی را برای اهداف تحقیقاتی و پژوهشی خود انتخاب نماید. اعتیاد به بازی های کامپیوتری یکی از موضوعات جالب توجه برای روانشناسان و محققین بوده و در نتیجه مقالات زیادی در این موضوع خاص به چاپ رسیده است که در این پروپوزال نیز به تعدادی از آنها اشاره شده است.

رایگان – خرید