دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط روش های تربیت کودکان با پرخاشگری در دختران

پرخاشگری عبارت است از یک سری تعارضات و ناهنجاری های اجتماعی در یک فرد با آسیب رساندن و ایجاد ناراحتی در افراد دیگر که مطمئنا در اکثر موارد مضراتی را به همراه دارد که این مضرات متوجه خود فرد و اطرافیان وی می گردند. این موضوع می تواند ناشی از ناامیدی، افسردگی و محیط هایی باشد که یک فرد در آنها رشد می یابد، مانند محیط خانواده، مدرسه، جمع دوستان یا محیط کار. روانشناسان اجتماعی این رفتارها را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده اند در حالت اول یک فرد به صورت فیزیکی یا کلامی افراد دیگر را مورد اذیت قرار داده و در حالت غیر مستقیم نیز، روابط اجتماعی افراد یا گروه های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. در تعاریفی که معمولا در علوم اجتماعی و رفتاری ارائه شده است، پرخاشگری، اقدام یا واکنشی است که چیزی ناخوشایند را به فرد دیگر تحمیل می کند. پرخاشگری در افراد مختلف بسته به شرایطی که در آن قرار داشته اند می تواند نمودهای مختلفی پیدا کند.

همانطور که ذکر شد محیط های مختلف مانند محیط خانواده و سبک تربیت فرزندان می تواند پایه ای برای شکل گیری این رفتارهای پرخاشجویانه در یک فرد باشد. این پروپوزال نیز به بررسی تاثیر شیوه های تربیتی کودکان بر رفتارهای پرخاشجویانه در آنها پرداخته است. این پروپوزال آماده برای مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آماده شده و شما دانشجوی عزیز می توانید با مطالعه آن، علاوه بر آشنایی با استانداردهای کلی پروپوزال نویسی، با مفاهیم کلی مطرح در این پروپوزال نیز آشنا شده و موضوع مشابه و مناسبی را برای اهداف دانشگاهی و تحقیقاتی خود انتخاب نمایید. پرخاشگری یکی از موضوعات مورد توجه محققین و پژوهشگران بوده و مقالات متعددی در این زمینه در ژورنال های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است که به تبع در نگارش این پروپوزال نیز به مرتبط ترین آنها اشاره شده است.

رایگان – خرید