دانلود پروپوزال ارتباط نظریه ذهن و هوش هیجانی در بین دانش آموزان

انسان یک موجود اجتماعی بوده و در جوامعی زندگی می کند که با دیگر انسان ها در تعامل و ارتباط هست. این ارتباط، همان مشخصه ای است که باعث تفاوت یک انسان با سایر موجودات می گردد. مطمئنا در همین راستا، توانایی شناسایی احساسات و تمایلات دیگران، یک مهارت بسیار ضروری است. این میزان از توانایی شناسایی به افراد امکان پیش بینی رفتار دیگران را فراهم می کند که به طور کلی شناخت اجتماعی عنوان می گردد. شناخت اجتماعی فرآیند خلق روابطی معنادار با دیگران است. نظریه ذهن یکی از زیرساخت های شناخت اجتماعی می باشد. نظریه ذهن، توانایی تشخیص حالات ذهنی از جمله اعتقادات، تمایلات، احساسات، دانش و غیره در خود و دیگران و درک تفاوت این رفتارها در وجود دیگران با خود می باشد. نظریه ذهن برای تعاملات اجتماعی انسان بسیار حیاتی بوده و هنگام تحلیل، قضاوت و ارزیابی رفتارها و برخوردهای دیگران مفید می باشد. کمبود آن می تواند موجب اختلالات وسیعی چون اوتیسم، اسکیزوفرنی، اختلالات بیش فعالی، و آسیب های مغزی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و الکل گردد. اگرچه رویکردهای فلسفی در این زمینه وجود دارد، با این حال، نظریه ذهن متمایز از فلسفه ذهن است.

این پروپوزال نیز به بررسی ارتباط تئوری ذهن و هوش هیجانی در میان دانش آموزان پرداخته است. این پروپوزال برای مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آماده شده و شما پژوهشگر گرامی می توانید با مطالعه آن علاوه بر آشنایی با ساختارهای کلی پروپوزال نویسی، درک کاملی نیز از مفهوم ارائه شده کسب کرده و موضوع مشابهی را برای اهداف دانشگاهی و مطالعاتی خود انتخاب نمایید. ساختارهای پروپوزال نویسی از جمله بررسی متغیرها در قالب یک مدل مفهومی، روش تحقیق، ابزارهای پژوهشی، جامعه آماری و روش گردآوری داده ها و جنبه های نوآورانه در این محصول رعایت شده اند. نظریه ذهن یکی از موضوعات مورد توجه محققین و روانشناسان بوده و در نتیجه مقالات متعددی در این زمینه منتشر شده اند که در نگارش این پروپوزال نیز از تعدادی از آنها استفاده شده است.

رایگان – خرید