دانلود پروپوزال ارتباط رفتارهای فراشناختی و انگیزه تحصیلی با بهبود بازدهی درس ریاضی

یک فرد در هر محیطی، رفتارهای سازگار با آن محیط را از خود نشان می دهد. مدرسه نیز به عنوان محیطی کوچک از یک جامعه، مستثنا از این قضیه نیست. در محیط مدرسه، دانش آموزانی با رفتارهای مختلف حضور دارند که این رفتارها ناشی از محیط خانواده و دوستان و فاکتورهای بیشمار دیگری است که شخصیت آن فرد را شکل داده اند. مطمئنا این محیط و عوامل دیگری که ذکر شد روی انگیزه تحصیلی کودکان تاثیرگذار می باشد. در مطالعاتی که در زمینه پیشرفت ها و انگیزه های تحصیلی انجام می گیرد، ریاضیات توجه ویژه محققین را به خود معطوف ساخته است. چرا که ریاضیات یکی از پایه های اصلی آموزشی و پیش نیازی برای ورود به رشته های گوناگون می باشد که مطمئنا آینده شغلی و جایگاه اجتماعی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

انگیزه دلیلی برای اهداف، تمایلات و اقدامات هر فردی می باشد. این انگیزه ها می تواند ناشی از فرهنگ، جامعه و شیوه زندگی هر فرد باشد. انگیزه می تواند دلیل تکرار مداوم یک رفتار خاص در یک فرد برای رسیدن به یک سری اهداف باشد. این انگیزه می تواند الهام گرفته شده از افراد دیگر (الگوها) و یا یک سری وقایع (عوامل بیرونی) باشد و یا از درون خود فرد نشات گرفته شده باشد (عوامل ذاتی). با این اوصاف، انگیزه یکی از مهم ترین دلایل رشد و پیشرفت هر فردی می تواند تلقی گردد. انگیزه ناشی از تعامل خودآگاه و ناخودآگاه هر فردی می باشد.

این پروپوزال نیز به بررسی تاثیرات مثبت انگیزه بر موفقیت های تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پرداخته است. این پروپوزال برای مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آماده شده است. انگیزش، موضوع کلیدی در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی بوده و در این پروپوزال نیز به جدیدترین آنها اشاره شده است. شما دانشجوی عزیز می تواندی با مطالعه این محصول علاوه بر آشنایی با ساختارهای کلی پروپوزال نویسی استاندارد، موضوع مناسبی را نیز برای اهداف مطالعاتی خود انتخاب کنید.

رایگان – خرید