دانلود پروپوزال آماده ارزیابی ارتباط انعطاف پذیری و هوش معنوی با سلامت روان

هوش معنوی اصطلاح به کار گرفته شده توسط فیلسوفان، روانشناسان و نظریه پردازان برای نشان دادن روابط معنوی با IQ (بهره هوشی) و EQ (بهره احساسی) می باشد. هوش معنوی در حدود سال های 1997 معرفی شد. تعدادی از روانشناسان این مفهوم را در قالب رویکردی تعریف کرده اند که روح و ماده را در کنار هم قرار داده و نهایتا به دنبال رفاه اجتماعی جهانیان می باشد. هوش معنوی در سازمان ها را می توان به عنوان ابزاری برای انگیزش افراد به کار گرفت. هوش معنوی، اصلی ترین و اساسی ترین هوش در میان همه مفاهیم تعریف شده از هوش های دیگر می باشد چرا که منبعی برای هدایت همه آنهاست.

این پروپوزال نیز با پایه قرار دادن مفاهیم هوش معنوی به بررسی تاثیرات آن روی سلامت روان در افراد پرداخته است. سلامت روان صرفا به این موضوه اشاره ندارد که فردی بیمار روانی نیست، بلکه تطابق رفتاری بالای یک فرد با اعضای جامعه و پیشبرد اهداف خود و دیگران در راستای نیل به اهداف کلی، حاکی از سلامت روان در یک فرد می باشد. سلامت روان زمانی در یک فرد نمود پیدا می کند که شناخت کاملی از مشخصه های شخصیتی خود یافته و بیشترین سازگاری را با محیط اطراف خود پیدا کند.

دانشجویان یکی از زمینه های اصلی پیشرفت و ترقی علمی و صنعتی یک کشور محسوب می گردند و طبیعتا بالا بردن شاخص های سلامت روانی در این قشر، بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوامل زیادی در بهبود این موضوع دخیل می باشند که در این پروپوزال به دو مورد از مهمترین آنها اشاره شده است یعنی (1) انعطاف پذیری و تاب آوری، و (2) هوش معنوی.

این پروپوزال برای پایان نامه ای تحت همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی آماده شده است. چارچوب های کلی پروپوزال نویسی از جمله بررسی متغیرها در قالب مدل مفهومی، ارائه ابزارهای پژوهشی و روش جمع آوری داده ها، ارائه جنبه های نوآورانه و روش تحقیق در این محصول رعایت شده اند. شما دانشجوی گرامی می توانید با مطالعه این محصول، با این ساختارها آشنایی پیدا کرده و مفاهیم ارائه شده در آن را به خوبی درک کنید و نهایتا موضوع مشابهی را برای اهداف دانشگاهی خود انتخاب نمایید. همانطور که ذکر شد، موضوعات سلامت روان و هوش معنوی از جمله موضوعاتی هستند که در مقالات علمی زیادی به آنها پرداخته شده و در نگارش این پروپوزال نیز از تعدادی از این منابع استفاده شده است.

رایگان – خرید