دانلود پروپوزال بررسی رفتار خودزنی در میان نوجوانان: تاثیرات روی خطر خودکشی

این پروپوزال که برای پایان نامه ای با همین عنوان آماده شده است به بررسی رفتارهای خودآسیب رسانی و خود زنی در میان نوجوانان می پردازد و در همین راستا تاثیر همسالان و دوستان روی این موضوع و در مراحل شدیدتر، اقدام نوجوانان برای خودکشی...

13 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط بین ساختارهای هوش هیجانی و مسائل رفتاری دانش آموزان راهنمایی

هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات و مقالات علمی در زمینه روانشناسی بوده و در این پروپوزال نیز مورد بحث قرار گرفته است. منابع داخلی و خارجی متعددی در این زمینه موجود می باشد و در این پروپوزال نیز به آنها اشاره شده...

12 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر روش های تربیتی کودکان بر پیشرفت تحصیلی آنها

این پروپوزال به یکی از موضوعات اساسی علم روانشناسی یعنی تربیت کودکان و با تاکید بر تاثیر آن روی پیشرفت ها و درستاوردهای تحصیلی کودکان پرداخته است. علم روانشناسی در چندین سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و موضوع تربیت فرزندان نیز یکی از موضوعات...

10 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط مشخصه های شخصیتی با اعتیاد به بازی های کامپیوتری

این پروپوزال به بررسی یکی از شایع ترین مسائل امروزه یعنی اعتیاد نوجوانان و جوانان به بازی های کامپیوتری و ویدئویی پرداخته و تاثیر عوامل مختلف از جمله ویژگی های شخصیتی یک فرد را روی آن مورد مطالعه قرار داده است. موضوع اعتیاد به بازی...

10 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط روش های تربیت کودکان با پرخاشگری در دختران

پرخاشگری عبارت است از یک سری تعارضات و ناهنجاری های اجتماعی در یک فرد با آسیب رساندن و ایجاد ناراحتی در افراد دیگر که مطمئنا در اکثر موارد مضراتی را به همراه دارد که این مضرات متوجه خود فرد و اطرافیان وی می گردند. این...

10 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارتباط رفتارهای فراشناختی و انگیزه تحصیلی با بهبود بازدهی درس ریاضی

یک فرد در هر محیطی، رفتارهای سازگار با آن محیط را از خود نشان می دهد. مدرسه نیز به عنوان محیطی کوچک از یک جامعه، مستثنا از این قضیه نیست. در محیط مدرسه، دانش آموزانی با رفتارهای مختلف حضور دارند که این رفتارها ناشی از...

11 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارتباط بین خودکنترلی و اقدامات خانواده در راستای بهبود شاخص های سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی (Social adjustment)، اقداماتی است که توسط یک فرد در راستای کنار آمدن با استانداردها، ارزش ها و نیازهای یک جامعه به منظور مقبول واقع شدن، انجام می پذیرد. این اقدامات را می توان در قالب یک سری فرآیندهای روان شناختی تعریف کرد. این...

10 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارتباط نظریه ذهن و هوش هیجانی در بین دانش آموزان

انسان یک موجود اجتماعی بوده و در جوامعی زندگی می کند که با دیگر انسان ها در تعامل و ارتباط هست. این ارتباط، همان مشخصه ای است که باعث تفاوت یک انسان با سایر موجودات می گردد. مطمئنا در همین راستا، توانایی شناسایی احساسات و...

13 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال ارتباط تفکر انتقادی و دیدگاه دانش آموزان به داروهای روانگردان

تفکر انتقادی، عبارت است از تحلیل عینی واقعیات در راستای شکل دادن قضاوت ها. تفکر انتقادی موضوع پیچیده ای است و تعاریف متعددی برای آن وجود دارد که عموما شامل تحلیل منطقی، شکاکانه و بی طرفانه یا ارزیابی شواهد منطقی می باشد. تفکر انتقادی یک...

9 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
دانلود پروپوزال آماده ارزیابی ارتباط انعطاف پذیری و هوش معنوی با سلامت روان

هوش معنوی اصطلاح به کار گرفته شده توسط فیلسوفان، روانشناسان و نظریه پردازان برای نشان دادن روابط معنوی با IQ (بهره هوشی) و EQ (بهره احساسی) می باشد. هوش معنوی در حدود سال های 1997 معرفی شد. تعدادی از روانشناسان این مفهوم را در قالب...

8 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۴